Dwuwałowa TDZ

Dwuwałowa TDZ

MIESZARKA DWUWAŁOWA to:

  • dogodny stopień napełnienia dzięki odpowiedniemu kształtowaniu wielkości koryta
  • dokładne rozprowadzanie materiałów zasypowych grubo- i drobnoziarnistych, miałkich oraz wody
  • szybka homogenizacja, stała jakość mieszania, krótki czas opróżniania, bez obawy rozwarstwienia składników
  • ograniczone koszty konserwacji dzięki automatycznemu układowi centralnego smarowania
  • hydraulicznie poruszane urządzenie spustowe, wysoki stopień rozdrabniania kruszywa, niezawodność działania
  • możliwość częściowego otwieranie w dowolnej pozycji za pomocą wyłączników indukcyjnych
  • osłona ochronna wraz z obustronnie usytuowanymi klapami, o szerokim rozstawie otwierania dla potrzeb konserwacji
  • wysoki stopień bezpieczeństwa pracy, długotrwałość działania, nieskomplikowana obsługa i konserwacja.

Mieszarki dwuwałowe TDZ to mieszarki korytowe o zwartej kompaktowej budowie, posiadające dwa poruszającymi się przeciwbieżne wały, produkowane w wielkościach od 1500 do 4500 litrów.

Mieszarka dwuwałowa jest wyposażona w ściany boczne i czołowe pokryte wymienialnymi wykładzinami trudnościeralnymi. W zależności od zastosowania wykładziny są wykonane z blach stalowych lub kafli z utwardzonego żeliwa. Optymalny stopień napełnienia mieszalnika pozwala uniknąć turbulencji wewnątrz zaprawy i zapewnia długą żywotność wykładzin. Na wałach mieszających, usytuowanych czołowo, znajdują się wysokoodporne na ścieranie stalowe ramiona mieszające, przyśrubowane okrągłymi piastami. Okrągłe piasty zapobiegają  powstawaniu zapieczeń. Na ramionach mieszających mieszarka dwuwałowa ma umocowane łatwo wymienialne łopatki mieszające, wykonane ze specjalnej stali chromowo-niklowej i hartowanego żeliwa.

Mieszarki TDZ o pojemności od 1500 do 1875 litrów wyposażone są w klatkowy silnik elektryczny; modele TDZ 2250 – 4500 posiadają takie dwa silniki, zaopatrzone w takim przypadku w termiczną ochronę przed przeciążeniem. Uruchomienie wałów mieszających następuje za pomocą pasa klinowego i przekładni. Synchroniczna praca wałów zapewniona jest dzięki zastosowaniu wału przegubowego.

Ramiona mieszające umieszczone na ścianach czołowych nie wymagają konserwacji dzięki układowi centralnego smarowania.

Do uruchomienia urządzenia spustowego służy kompaktowy mechanizm hydrauliczny, wyposażony w  ręczną pompą do awaryjnego otwierania. Urządzenie spustowe poruszane jest w sposób hydrauliczny za pomocą siłownika obrotowego.

Urządzenie spustowe jest wbudowane centralnie w dno koryta mieszarki, równolegle do wałów mieszających. Otwór spustowy o zmiennej wielkości ma kształt segmentów i w zależności od potrzebnej wielkości spustu może być ustawiany w dowolnym położeniu za pomocą wyłącznika indukcyjnego.

Otwieranie awaryjne może być uruchomione za pomocą ręcznej pompy lub agregatu hydraulicznego, przy wyłączonym systemie pracy mieszarki.

Mieszarka dwuwałowa posiada osłonę. Osłona mieszarki w dużym stopniu chroni przed wydostaniem się pyłu. Zasyp kruszywa następuje pomiędzy wały mieszające.

Dwustronnie usytuowane klapy zamykające o szerokim rozstawie otwierania zapewniają wygodne czyszczenie i konserwację.

W zależności od rodzaju wytwórni, do zasypu kruszywa do mieszarki stosuje się wciągarki z koszem zasypowym wywrotnym lub wciągarki z dennym urządzeniem spustowym. Wciągarki mogą być zamontowane na  mieszarce lub instalowane osobno jako wyciąg transportowy z kątem nachylenia od 45 do 90º.

Wszystkie wymiary podane w mm. Przy planowaniu prosimy uwzględnić odpowiedni rysunek do zabudowy. Wszystkie dane odpowiadają obecnemu stanowi techniki. Możliwe są zmiany służące postępowi technicznemu.

Wymiary TDZ A B C D F G H J K L
1500 900 2040 2750 1500 2080 1650 1200 220 1840 2700
1875 900 2040 2750 1500 2080 1650 1200 220 1840 2700
2250 900 2040 2750 1500 2080 1650 1200 220 1840 2700
3000 1120 2490 2750 1480 2495 1800 1400 250 1900 2700
3750 1120 2490 3300 2040 2495 1900 1400 250 2410 3700
4500 1120 2490 3300 2040 2495 1900 1400 250 2410 3700
TDZ 1500 1875 2250 3000 3750 4500
Objętość wypełnienia miesz. litry 1500 1875 2250 3000 3750 4500
Obj. wypełn. (mat. sypkie) kg 2400 3000 3600 4800 6000 7200
Ilość betonu w 1 cyklu 1,0 1,25 1,5 2,0 2,5 3,0
Moc silnika kw 30 37 2×30 2×37 2×45 2×45
Waga pustej mieszarki stand. kg 5800 5800 6500 7600 8600 8600
Dopuszczalna ziarnistość 1500 1875 2250 3000 3750 4500
Norm. ziarn. cząst. okrągłych mm 0-50 0-50 0-50 0-80 0-80 0-80
Konsyst. mat. w kawałkach mm 0-32 0-32 0-32 0-32 0-32 0-32
Konsyst.stand.zarobu 32-80mm do% 30 50 50 60 60 60
Konsystencja gruboziarnista: 0-120 0-120 0-150 0-150 0-150
– kawałki  od      0-32mm do% 50 50 50 40 40 40
– kawałki od     32-80mm do% 30 30 30 35 35 35
– kawałki od   80-100mm do% 10 10 10 13 13 13
– kawałki od 100-120mm do% 10 10 12 12 12
– kawałki od 120-150mm do%
– kawałki od 150-180mm do%
Wybór mieszarki w zależności od produktu
Produkt mieszany THZ THZ mech.wirnik THZ hydr.wirnik TPZ TDZ
Materiały ścierne
Produkty betonowe
Beton do konstrukcji do montażu
Emulsja bitumiczna
Beton włóknisty
Granulaty
Gleba /ziemia/ zanieczyszczona /techn.bezp/
Mąka kamienna
Katalizatory
Masa ceramiczna
Cegła; Elewacyjna płytka ceramiczna
Pasza
Popiół lotny
Beton lekki (pumeks i inne) ○●
Masa do wylewek podłogowych
Beton jednolity (ziarnistość ≥80)
Beton jednolity (ziarnistość ≤80)
Proszek metaliczny
Beton do elewacji
Masa ogniotrwała
Beton polimerowy
Kurz przemysłowy, nawilżanie
Kurz przemysłowy, granulowanie
Beton samouszczelniający
Topnik spawalniczy
Cegła silikatowa
Mieszanka szklana ○●
Zaprawa budowlana ○●
Masa sucha
Sucha zaprawa
Beton fabryczny (ziarnistość ≥80)
Beton fabryczny (ziarnistość ≤80)
Nawozy
Osad filtracyjny
Mieszanka do formowania, wylewania
Produkty chemiczne
Beton kolorowy ○●
Szamot
Osad /muł/ szlam z osadnika
Suchy tynk
Ceramiczna masa izolacyjna
Beton do produkcji cegły ○●
  • – nadaje się ○ – dobrze nadaje się

Te dane mają charakter zaleceń i powinny być sprawdzane w każdym konkretnym przypadku.