Recykling

Recykling

Rzut oka na BIBKO®

BIBKO® — Rozwiązanie problemów w zakresie odzyskiwania wody z resztek betonu i z mycia w przemyśle betonu towarowego, betonowych elementów prefabrykowanych oraz wyrobów betonowych.

Kolejne zagadnienie kluczowe to koncepcja systemów recyklingu do wzbogacania resztek zaprawy i resztek anhydrytu oraz betonów lekkich.

Do Państwa dyspozycji jest doświadczony, kompetentny zespół fachowców z ponad 25-letnim doświadczeniem z ponad 1100 zrealizowanych instalacji. Indywidualne rozwiązanie dostosowane do potrzeb klienta, jest dla nas sprawą oczywistą.

Również po zakończeniu realizacji pozostajemy do dyspozycji naszych klientów w zakresie serwisowania urządzenia.

Systemy recyklingowe i korzyści z nich

Przetwarzanie resztek betonu i wody z odzysku jest od ponad 25 lat przyszłościową technologią w dziedzinie ekologicznej produkcji betonu w wytwórniach betonu i elementów prefabrykowanych.

Jakie szczegółowe podstawy przemawiają za zastosowaniem systemu recyklingu i jakie wynikają z tego korzyści?

Aspekt ekonomiki produkcji
Z inwestycji w recykling resztek betonu już po krótkim czasie wynikają wymierne oszczędności wynikające z zainstalowanego obiegu materiału. Widoczne są one przede wszystkim poprzez oszczędność kosztów wysypiska śmieci, wody i odzysk kruszywa.

Obok aspektu czysto ekonomicznego z rozwiązania recyklingowego dostosowanego do specyfiki klienta wynika również całościowa koncepcja użycia materiałów i wody w wytwórni betonu.

Ramy prawne
Zastosowanie systemu recyklingu zgodne jest z regulacjami prawnymi w odniesieniu do unikania bądź ponownego zastosowania resztek materiału.

Aktywna ochrona środowiska
Aktywna ochrona środowiska to obok wymogów ustawowych kolejne uzasadnienie dla zastosowania systemu recyklingu. Uzyskiwany obieg zamknięty materiału oszczędza zasoby naturalne i miejsce na wysypisku śmieci.

Recykling/odzyskiwanie resztek betonu w przemyśle betonu towarowego – ogólny przegląd

Obecnie dostępne są dwa różne systemy przetwa-rzania resztek betonu:

  • systemy odzyskiwania
  • systemy recyklingu

W systemie odzyskiwania resztek betonu odzyskiwane są składniki (piasek i żwir) zawarte w resztkach betonu. Mogą być one następnie użyte ponownie w urządzeniu do mieszania. Woda doprowadzana jest do zbiornika osadnikowego i również może być ponownie użyta. Drobne części zebrane w zbiorniku osadnikowym muszą być wydobyte koparką i usunięte. System odzyskiwania resztek betonu jest systemem z obiegiem otwartym.

System recyklingu jest systemem z obiegiem zamkniętym. Oprócz odzyskiwania składników zawartych w resztkach betonu w urządzeniu do mieszania używana jest również w całości woda resztkowa. Zawarte w niej są drobne części i cząsteczki cementu. W tym systemie nie występuje żaden materiał wymagający utylizacji. Tym samym jest to system zamknięty.

BIBKO® – System recyklingowy typu RWS

Nasz wypłukiwacz wibracyjny opracowany jest dla małych i przenośnych zakładów betonu towarowego do wypłukiwania betonu.

Urządzenie zawiera opatentowane łożyskowanie, które umieszczone jest poza kąpielą wodną. Ślimak wygarniający z możliwością zmiennego dopasowania zapewnia długi okres eksploatacji urządzenia. Dostępne są leje zasilające w różnych kształtach i wielkościach dla dopasowania urządzenia do indywidualnych warunków. Urządzenie RWS można zainstalować szybko i łatwo.

BIBKO® – System recyklingowy typu ComTec

Ten system dla średniej wielkości zakładów betonu towarowego przekonuje solidnym wykonaniem. Duża kąpiel wodna gwarantuje bardzo dobry rezultat wypłukiwania.

Nasz system opracowany jest dla średnich i dużych zakładów betonu towarowego do wypłukiwania betonu, zaprawy lub anhydrytu.

Urządzenie oferuje dużą kąpiel wodną i dzięki temu umożliwia szybkie opróżnienie betonu resztkowego. Dzięki opatentowanemu połączeniu z przenośnikiem wibracyjnym BIBKO® można osiągnąć dowolne wysokości zrzutu.

Urządzenie zawiera pokrywę aluminiową do łatwego otwarcia maszyny oraz pakiet zimowy dla zimnych regionów.

Dostępne są leje zasilające w różnych kształtach i wielkościach dla dopasowania urządzenia do indywidualnych warunków.