Talerzowa THZ z Wirblerem

Talerzowa THZ z Wirblerem

U NAS WSZYSTKO KRECI SIĘ WOKÓŁ MIESZANIA

Mieszarki naszej produkcji znajdują zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu: we wszystkich dziedzinach produkcji betonu, przy produkcji mas ogniotrwałych, cegieł wapiennopiaskowych, zapraw, mieszanek gipsowych, ceramicznych i szklanych, materiałów formierskich, tworzyw sztucznych, pasz, chemii i innych.

Mieszarki talerzowe THZ  z wirblerem produkowane są w dwóch wersjach, z mechanicznym napędem wirblera ze stałą liczbą obrotów, jak również z hydraulicznym napędem wirblera o zmiennej liczbie obrotów, dla zarobowego trybu pracy dla typoszeregu maszyn: 250- 4500 litrów.

Mieszarka talerzowa THZ do cyklicznego mieszania z mechanicznym wirblerem – zastosowań specjalnych o wysokich wymaganiach dla produktu lub przebiegu procesu.

  • beton towarowy dla mieszanek szybkich i wysokogatunkowych specjalnie przy mieszarce THZ 3000 z mieszarką dwuwałową DWM przy jednoczesnym zastosowaniu do mieszania zapraw
  • beton gorący z naparowaniem
  • beton ziarnisty, wyroby betonowe, gotowe wyroby betonowe, ceramika betonowa (z sondami pomiaru wilgotności i dozownikiem wody)
  • beton narzutowy i kolorowy
  • zaprawa, jastrych, beton lekki

Mieszarki talerzowe THZ z napędem mechanicznym wirblera o wielkościach 250¸1125 litrów są wyposażane w jeden wirbler, natomiast mieszarki o wielkościach 1500¸4500 litrów w dwa wirblery, które obracają się w tym samym kierunku.

W celu osiągnięcia maksymalnej homogenizacji mieszanki w jak najkrótszym czasie, wirblery obracają się w przeciwnych kierunkach względem ramion mieszających. Napęd wirblerów następuje poprzez główny silnik mieszarki.

Dla szczególnych potrzeb istnieje możliwość zmiany liczby obrotów wirblera poprzez wymianę koła pasowego. Dzięki zastosowaniu falownika częstotliwości dostosowuje się ilość obrotów przekładni i tym samym ilość obrotów wirblera, na przykład w trakcie fazy napełniania i opróżniania mieszarki.

Mieszarka talerzowa THZ do cyklicznego mieszania z hydraulicznym wirblerem – zastosowań specjalnych o wysokich wymaganiach dla produktu lub przebiegu procesu

  • beton narzutowy i kolorowy, zarówno mieszarka ziarnista i narzutowa
  • beton polimerowy, masy ceramiczne i ogniotrwałe, produkty plastyczne i gęste
  • surowce odpadowe (popioły, pyły, szlam i inne)
  • wapienie (wysoki współczynnik przekazu energii poprzez wibrator dla przetworzenia lessu w piasek)
  • zaprawa sucha i suchy tynk

Posiada duże zalety w porównaniu z mieszarką z wirblerem mechanicznym, jeśli są konieczne zmienne i wysokie liczby obrotów wirblera i niezależnie od napędu głównego moce napędowe.

Wymiary mm
T H Z A B C D E F G I K L M
  250 EWM/EWH 850 300 600 1354 780 500 930 1045 2130 1200
375 EWM/EWH 935 370 700 1700 765 550 1000 1100 2270 1300
500 EWM/EWH 1035 410 860 1900 860 650 1085 1330 2440 1400
750 EWM/EWH 1150 473 1000 2210 1000 750 1185 1510 2740 1600
1125 G EWM/EWH 975 430 1100 2520 1175 900 1375 1790 2760 1800
1500G DWM/DWH 1150 380 1300 2872 1350 1423 1150 1520 2020 3055 2000
1875 DWM/DWH 1150 380 1300 2872 1350 1678 1150 1570 2020 3190 2100
2250 DWM/DWH 1300 330 1300 2992 1410 1678 1150 1740 2210 3430 2200
3000 EWM/EWH 1300 440 1500 3370 1575 1862 1350 2000 2460 3760 2600
3750 EWM/EWH 1600 310 1600 3840 1800 2317 1350
4500 EWM/EWH 1600 310 1600 3840 1800 2456 1350
Wymiary   A B C Ciężar kg  
mm 15 kW 1625 600 872 340 Zeichnung
22 kW 1625 600 872 380
30 kW 1730 600 872 430
37 kW 1859 680 933 490
45 kW 1900 680 1200 540
55 kW 1950 780 1200 600
Mieszarka THZ z mechanicznym wirblerem
  THZ 250 EWM 375 EWM 500 EWM 750 EWM 1125G EWM 1500G DWM 1875 DWM 2250 DWM 3000 DWM 3750 DWM 4500 DWM
pojemność mieszarki Liter 250 375 500 750 1125 1500 1875 2250 3000 3750 4500
pojemność mieszarki (kruszywo luzem) KG 400 600 800 1200 1800 2400 3000 3600 4800 6000 7200
zarób jednego cyklu 0,15 0,25 0,33 0,5 0,75 1,0 1,25 1,5 2,0 2,5 3,0
moc napędowa mieszarki KW 13,5 15 22 30 37 45 55 75 90 110 132
Ilość obrotów rotora UpM 35 37 30,5 29 29 20 20 18,5 18,5 18,5 18,5
ciężar własny mieszarki standardowej KG 1000 1600 2000 2600 4300 4650 4700 6600 7600 9600 10400
KG 375 550 750 1100 1650 2200 2700 3250 4300 5400 6450
moc napędowa wyciągu
wielowarstwowy bęben linowy KW 2,2 3 4 5,5
jednowarstwowy bęben linowy KW 5,5 7,5 15 15 16,5 20,5 20,5 30 37
prędkość kosza zasypowego m/Sek 0,33 0,33 0,33 0,4 0,4 0,4 0,36 0,4 0,36 0,36 0,34
ciężar własny zasypu KG 360 550 800 1000 1700 2100 2200 3000 4000 5100 5100
liczba obrotów wirblera UpM 200 200 200 200 200 100 100 100 100 100 100

Większą liczba obrotów wirblera z większą mocą napędową na zapytanie.

Wszystkie rozmiary podane w mm.
Przy planowaniu prosimy uwzględnić odpowiedni rysunek do zabudowy.
Wszystkie dane odpowiadają obecnemu stanowi techniki.
Możliwe są zmiany służące postępowi technicznemu.

Mieszarka THZ z hydraulicznym wirblerem
  THZ 250 375 500 750 1125G 1500G 1875 2250 3000 3750 4500
EWH EWH EWH EWH EWH EWH DWH DWH DWH EWH EWH EWH
pojemność mieszarki Litr 250 375 500 750 1125 1500 1875 2250 3000 3750 4500
pojemność mieszarki (kruszywo luzem) KG 400 600 800 1200 1800 2400 3000 3600 4800 6000 7200
zarób z jednego zylku 0,15 0,25 0,33 0,5 0,75 1,0 1,25 1,5 2,0 2,5 3,0
Moc napędowa mieszarki KW 7,5 11 15 22 30 37 45 55 75 90 110
ilość obrotów rotora UpM 35 37 30,5 29 29 20 20 20 18,5 18,5 18,5
ciężar własny mieszarki standardowej KG 1000 1600 2000 2600 3600 4650 4700 6600 7600 9600 10400
pojedynczy wirbler mechaniczny THZ EWM EWH 250 375 500 750 1125 3000 3750 4500
moc napędu wirblera KW 15 15 15 22 22 30 30 30
ilość obrotów wirblera bezstopniowo UpM 50-450 50-450 50-450 50-450 50-450 50-350 50-350 50-350
dwukierunkowy wirbler DWH 1500 1875 2250
THZ DWH
moc napędu wirblera KW 22 30 30
ilość obrotów wirblera bezstopniowo UpM 50-300
ciśnienie w przewodzie wysokociśnieniowym bar 210
Wciągarka 60o
pojemność wciągarki KG 375 550 750 1100 1650 2200 2700 3250 4300 5400 6450
moc napędowa wciągarki
bęben o wielowarstwowym nawijaniu liny kW 2,2 3 4 5,5
bęben o jednowarstwowym nawijaniu liny kW 5,5 7,5 15 15 16,5 20,5 20,5 30 37
prędkość kosza zasypowego m/sek. 0,33 0,33 0,33 0,40 0,40 0,40 0,36 0,40 0,36 0,36 0,34
ciężar własny wciągarki kg 360 550 800 1000 1700 2100 2200 3000 4000 5100 5100