Szeregowa

Szeregowa

Wytwórnie w ustawieniach rzędowych mają w produkcji seryjnej cztery komory i są przewidziane do ładowania przez ładowarkę kołową.

Każda z komór silosu posiada dwa zawory dozujące z napędem pneumatycznym. Komora na piasek jest wyposażona w dwa wibratory napędzane silnikowo.

Odpowiednia ilość kruszywa przekazywana jest bezpośrednio do kosza podnośnikowego za pomocą wagi taśmowej.

TRANSMIX
THZ 750 R4
TRANSMIX
THZ 1500-R4
TRANSMIX
THZ 1875-R4
TRANSMIX
THZ 2250-R4
TRANSMIX
THZ 3000-R4
TRANSMIX
THZ 3375 R4
wydajność betonu twardego m³/h 30 50 55 70 80 90
pojemność mieszarki (luźne kruszywo) kg 1200 2400 3000 3600 4800 5400
moc napędowa mieszarki kW 22 37 45 55 75 90
moc napędowa zasypu kW 7,5 18/18 18/18 22/20 30/28 30/28
prędkość kosza zasypowego góra/dół m/s 0,4/0,4 0,4/0,8 0,4/0,8 0,4/0,8 0,4/0,8 0,39/0,78
waga kruszywa –obciążenie maksymalne kg 1500 2500 3000 4000 5000 5600
waga dodatków wiążących– obciążenie maksymalne kg 250 500 600 800 1000 1200
zdolność przepustowa taśm dla dodatków wiążących m³/h 18 32 32 52 52 52
wodomierz-tarcza wskaźnikowa kg 250 300 400 500 600
przyłącze wody – przekrój DN 40 40 40 50 50 50
wydajność kompresora, efektywna l/min 260 260 260 515 515 515
zbiornik ciśnieniowy – pojemność l 150 270 270 500 500 500
moc napędowa kompresora kW 2,2 2,2 2,2 4,0 4,0 4,0

 

TRANSMIX
THZ 1500 R4
TRANSMIX
THZ 3000-R4
wydajność betonu gotowego m³/h 50 80
pojemność mieszarki (luźne kruszywo) kg 2400 4800
moc napędowa mieszarki kW 37 75
moc napędowa zasypu kW 18/18 30/28
prędkość kosza zasypowego góra/dół m/s 0,4/0,8 0,4/0,8
waga kruszywa –obciążenie maksymalne kg 2500 5000
waga dodatków wiążących– obciążenie maksymalne kg 500 1000
zdolność przepustowa taśm dla dodatków wiążących m³/h 32 52
wodomierz-tarcza wskaźnikowa kg 250 500
przyłącze wody – przekrój DN 40 50
wydajność kompresora, efektywna l/min 260 515
zbiornik ciśnieniowy – pojemność l 270 500
moc napędowa kompresora kW 2,2 4,0

TRANSMIX THZ R4 z 4-komorowym zasobnikiem w układzie szeregu

TRANSMIX TDZ 1500 / 3000 – R4 z 4 komorowym zasobnikiem w układzie szeregu