Układ gwiazdy

Układ gwiazdy

MIXOMAT
THZ 1500
MIXOMAT
THZ 1875
MIXOMAT
THZ 2250
MIXOMAT
THZ 3000
Wydajność betonu gotowego, teoretyczna *) ca. m3/h 50 55 65 80
Ściana dozująca, liczba frakcji kruszywa 5 5 5 5
Pojemność mieszarki (luźne kruszywo) kg 2400 3000 3600 4800
Moc napędowa mieszarki kW 37 45 55 75
Moc napędowa zasypu kW 18/18 18/18 22/20 30/28
Prędkość kosza zasypowego góra/dół m/s 0,40 / 0,80 0,40 / 0,80 0,40 / 0,80 0,40 / 0,80
Waga kruszywa – obciążenie maksymalne kg 2500 3000 4000 5000
Waga dodatków wiążących – obciążenie maksymalne kg 500 600 800 1000
Wydajność przenośników ślimakowych m3/h 32 32 52 52
Wodomierz – tarcza wskaźnikowa kg 250 300 400 500
Przyłącze wody – przekrój DN 40 40 50 50
Wydajność kompresora, efektywna l/min 515 515 730 730
Zbiornik ciśnieniowy – pojemność I 500 500 500 500
Moc napędowa kompresora kW 4,0 4,0 6,3 6,3
Wymiary A 14200 14200 17500 17500
B 8420 8420 8700 9155
C 3560 3560 3950 4405
D 3010 3010 2850 2800
E 1850 1850 1900 1950
F 7150 7150 7450 7500
G 4000 4000 4000 4100
* Podana wydajność nie jest wartością stałą, została podana dla betonu średniej jakości z ziarnami do 32 mm., czasu mieszania 30 sek. w trybie automatycznym. Zużycie prądu: 400 V/50 Hz, układ sterowniczy – napięcie 230 V/50 Hz lub 24 V-DC (prąd stały).

Wytwórnie z zasobnikami kruszyw w układzie gwiazdy wyposażone są seryjnie w pięć boksów. Zamawiający wykonuje ściany boksów dla składowania kruszywa według projektu ustawienia wytwórni. Zamknięcia dozujące kruszywo poruszane są pneumatycznie. Boks składowania piasku wyposażony jest w wibrator dla lepszego zsypu piasku. Frakcje kruszyw zagarniane są podgamiarką pionową w poszczególne koksy. Kosz wyciągu zasypowego jest jednocześnie zbiornikiem wagowym. Silnik przekładniowy służy jako napęd. Kosz zasypowy posiadający rolki jezdne o łożyskach kulowych poruszany jest liną stalową. Pozycje napełniania i opróżniania kosza zasypowego pozycjonowane są poprzez wyłączniki krańcowe. Zabudowane są również układ bezpieczeństwa i układ tzw. luźnej liny. Dozowanie środków wiążących z silosów do wagi środków wiążących następuje poprzez przenośniki ślimakowe. Woda dozowana jest automatycznie za pomocą wagi wody.